Rreth Nesh – ERA

VIZIONI

ERA është dhe do të mbetet për shumë kohë lider në fushën e shërbimit të ushqimit. E para në stilin unik të restoranteve, e vetmja në cilësinë e lartë të shërbimit catering dhe e pakonkurueshme në shërbimin delivery.

Era është shoqëria e standarteve të larta të shërbimit, e ideve të reja dhe kujdesit maksimal ndaj konsumatorit.

ERA, NJË HISTORI PËR T'U TREGUAR

MISIONI

ERA synon të jetë një nga modelet më të mira të biznesit shqiptar.

E ndjeshme ndaj konsumatorit, e përgjegjshme ndaj cilësisë së produktit dhe kontributore kundrejt shtresave sociale në nevojë.

HISTORIA JONË

çERTIFIKATA
HACCP- Çertifikimin e sistemit të autokontrollit bazuar ne metodën HACCP. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të RoyalCert.
RoyalCert ISO 9001:2015 – Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të cilësisë së menaxhimit bazuar në ISO 9001:2015. Për më tepër informacion vizitoni faqen e RoyalCert
RoyalCert ISO 45001:2018 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë bazuar në ISO 45001:2018. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të RoyalCert
RoyalCert ISO 22000:2018 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të sigurisë ushqimore bazuar në ISO 22000:2018. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të RoyalCert.
RoyalCert ISO 14001:2015 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe ambjentit në punë bazuar në ISO 14001:2015. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të RoyalCert.