Politika Sociale – ERA

ERA CARE

ERA Care, fondi social për punonjësit, klientët, bashkëpuntorët dhe më gjërë.
ERA ka fondin e saj social. Në të ardhmen ajo do të mbështesë ata që do te kenë më shumë nevojë. Mbështetja nga fondi social “ERA Care” nuk i jepet vetëm punonjësve të kompanisë , por nga ky fond mund të përfitojnë gjithashtu klientët bashkpuntorët dhe më gjerë. Shpërndarja e fondeve vendoset nga një komision i zgjedhur posacerisht për këtë qëllim në mbështetje të drejtpërdrejtë të rasteve emergjente.
Në të kaluarën “ERA” ka ndihmuar spontanisht financiarisht në situata emergjente. Nëpërmjet fondit social “ERA Care” është krijuar një instrument i fortë me të cilin “ERA” mund të veproj më shpejtë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë.

“ERA Care” për ju dhe familjen tuaj.