VIZIONI

ERA është dhe do të mbetet për shumë kohë lider në fushën e shërbimit të ushqimit. E para në stilin unik të restoranteve, e vetmja në cilësinë e lartë të shërbimit catering dhe e pakonkurueshme në shërbimin delivery.

Era është shoqëria e standarteve të larta të shërbimit, e ideve të reja dhe kujdesit maksimal ndaj konsumatorit.

ERA, NJË HISTORI PËR T'U TREGUAR

MISIONI

ERA synon të jetë një nga modelet më të mira të biznesit shqiptar.

E ndjeshme ndaj konsumatorit, e përgjegjshme ndaj cilësisë së produktit dhe kontributore kundrejt shtresave sociale në nevojë.

HISTORIA JONË

çERTIFIKATA
Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të autokontrollit bazuar ne metodën HACCP. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW.
Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të cilësisë së menaxhimit bazuar në ISO 9001:2008. Për më tepër informacion vizitoni faqen e CertiW.
Rrjeti ndërkombëtar për çertifikimin e implementimit dhe ruajtjes së sistemit të cilësisë së menaxhimit. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW.